Forma part integral de la filosofia d’empresa de Minerales Roset, S.L. oferir uns productes d’alta qualitat i un servei flexible que satisfaci les necessitats dels nostres clients.

La qualitat, regularitat i traçabilitat dels productes es garanteix gràcies als protocols del nostre laboratori. Disposem de tots els equips necessaris per a un control òptim, on destaquem el Làser Mastersizer per a la medició de les partícules, així com de l'espectrofotòmetre Konica Minolta per la medició i control de la blancor.

Paral·lelament, hem establert estrets acords de col·laboració amb Laboratoris d’anàlisi homologats per la realització de proves específiques addicionals que puguin requerir els clients.

Des de l'any 2002 tenim implantat un sistema de qualitat i de millora continua conforme a les exigències establertes per la norma ISO 9001 i certificat per Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.

El nostre sistema de qualitat integra a més la gestió mediambiental, per això hem desenvolupat un manual de bones pràctiques mediambientals per la conscienciació i implicació del personal en la realització dels processos que respectin el Medi Ambient.